Winnie Skjødt

Med et langt arbejdsliv i bagagen, heraf flere år som konsulent, tilbyder jeg at løse opgaver med mine spidskompetencer inden for:

 • Ledelse (interim)
 • Projektledelse
 • Testmanagement

En rigtig fantastisk leder, der er tilstede, empatisk, støttende, viser tillid, god til at kommunikere, lyttende, nærværende og tør tage beslutinger.

- en medarbejder

DOMÆNER


Brancher

 • Life Science
 • Analyselaboratorier 
 • Energi
 • Sundhed


Software development kategorier

 • Custom made
 • Configurable
 • Of the shelf


Ledelse

 • Forandringsledelse
 • Team perfomance 


Processer

 • Tværorganisatorisk
 • Forretningsprocesser
 • AS-IS og TO-BE proces- og dataflow

Om Prokomp

Prokomp er en sammentrækning af "projekt" og "kompetencer" og er et udtryk for mine spidskompetencer.

Prokomp levere freelanceydelser direkte til kunder eller via konsulenthuse.

Koncepter

Interim ledelse


Min ledelsesstil bygger på tillid til og anerkendelse af det enkelte individ for igennem samtale og dialog med det hele menneske at finde de behov og ønsker, den enkelte medarbejder har for sit arbejdsliv.

Det gør det muligt at tilpasse min ledelse, så hver enkelt teamplayer leverer sit yderste og får teamet til at performe som en helhed.

At være ydmyg overfor den opgave, der skal løses og anerkende medarbejdernes faglige kompetencer er alt afgørende for at skabe gensidig tillid.

Jeg tænker lederrollen lidt som en flippermaskine, der sørger for at medarbejdere kun bliver ramt af det, de skal, agere skjold og give modtryk.

Projektledelse


Begrebet Projektledelse består af to ord "projekt" og "ledelse". 

I mit perspektiv er "projekt" er et udtryk for en række aktiviteter, der skal til for at skabe en levarance, mens "ledelse" er et udtryk for de rammer, der skal være tilstede for at kunne motivere teamet til at arbejde mod et fælles mål.

Så jeg er meget optaget af at sikre leverancen og kvaliteten til den aftalte tid og mit vigtigste redskab er projektdeltagere, som sidder med afgørende ekspertviden. Derfor er det ikke nødvendigt at en projektleder er specialist, når blot domænet er kendt.

Projekttrekanten er altid en ligesidet trekant, og hvis man ændrer på én af de tre elementer, påvirkes de andre og det er projektlederens opgave at styre dette og gøre opmærksom på konsekvenser.

Test Management


Struktureret test

Softwaresystemer fylder mere og mere i vores liv og de fleste mennesker har haft oplevelser med software der ikke fungerer som forventet. Dette kan have konsekvenser i form af tab af penge, tid, dataintegritet og svære personskader eller død.

Omhyggelig og struktureret systemtest og dokumentation kan hjælpe med at reducere risikoen for problemer under drift og ikke mindst bidrage til systemets kvalitet.


Test er dyrt!

Det koster endnu mere at lade være.


Så for mig betyder ”tidlig test” og ”struktureret test” forskellen på succes og fiasko med påvirkning på systemejers image i branchen

Ydelser

Interim ledelse

Team og afdelingsledelse

Praktiserer anerkendende ledelse jeg er god til hurtigt at få analyserreet situatione og finde nøglepunitet for hvad der fohindrerer trivsel og effektivitet og vende situationen til . Coaching spørgeteknik. 

2 trivselsesmålinger i træk har jeg fået virksomhedens højeste tilfredshedsscore 4,8 ud af 5 mulige. 900 medaebejdere. 1o i afdelingen

Projektledelse

Projektleder

Sikrer:

 • Overholdelse af projektets mål og tidsplan
 • Organisering af projektets ressourcer, så de udnyttes optimalt

 • Ledelse af projektgruppen til et fælles mål

 • At projektgruppen har de fornødne værktøjer og ressourcer til rådighed

 • Styring af interessenter og løbende kommunikation
 • Risikobaseret håndtering af projektets leverancer
 • Efterlevelse af krævede projektmodeller

Projektkoordinator

Støtte til program- og/eller projektleder med administrative opgaver og andre opgaver, der ønskes uddelegeret.

Test management

Test Manager

En disciplin som anvender alle elementerne fra projektledelse og adskiller sig ved at have et fagligt fokus på test af software.

Kræver detaljeret viden om test af software og en certificering er ofte en god indikator for insigt og forståelse af denne disci


Get in Touch

Brandbjergvej 23

7300 JellingCVR-nr. 

 
 
 
 

Tidligere opgaver

Ledelse:


Projektledelse:


Testmanagement:


Certificeringer:

Certified TMap Test Engineer, Capgemini Sogeti

ISTQB Certified Advanced Test Manager, Sogeti

ISTQB Certified Tester, Foundation Level, Sogeti