Home

Winnie Skjødt

Test- og kvalitetskonsulent

Jeg løser freelanceopgaver inden for Test og Validering af software samt Auditering af softwareleverandører.

Med en pragmatisk indgangsvinkel til opgaverne "Det skal give mening og bygge på sund fornuft" – skaber jeg værdi for både medarbejdere og virksomhed.

Jeg har specialiseret mig indenfor Life Science og andre regulerede industrier, men spænder også over områder som f.eks Healthcare samt Forsyning og Produktion.

 

“Venlige ord er korte og lette at sige, men deres ekko er uendeligt”

- Mother Theresa

Engageret - Struktureret - Handlekraftig

Jeg er af glad og positiv natur. Det er let for mig at tilegne mig ny viden og omsætte den til praksis og jeg er vant til at håndtere spidsbelastninger. Min arbejdsform er karakteriseret ved orden, ansvarlighed og systematik.

Gennemslagskraft - initiativrig - resultatorienteret

 

Certificeringer

Certificeret TMap Test Engineer

ISTQB Certified Advanced Test Manager

ISTQB Certified Tester, Foundation Level

Certificeret Sure Step: Managing Microsoft Dynamics Implementations

Resume

IT GMP Auditor, Amgros I/S

Test Manager, DT Group A/S

Test Manager, SE Energi & Klima

Test Manager, Healthcare, Region midt

Release Managemet, Healtcare, Region midt

IT GMP Auditor, Amgros I/S

IT QA Specialist, Danske Sygehusapoteker

Quality Coordinator, Fertin Pharma A/S

IT QA Manager, EG NeoProcess Life Science

IT-QA konsulent, Fertin Pharma A/S

Projektleder GMP, Leo Animal Health

Min mission

Det er ikke test og validering, der tager tiden – det er mangel på tidlig involvering og fokuseret planlægning.

 

Etablering af Test Management i opgaven allerede fra konceptudviklingen forkorter tiden til afvikling af test og validering.

 

Jeg omsætter kvalitetsprocessen til logiske og fysiske elementer, der giver mening for den enkelte.

 

Skaber procedurer, som kræver en begrænset indsats – en indsats, der som minimum står mål med effekten.

Prokomp

Brandbjergvej 23

7300 Jelling

+45 3030 5843

CVR: 32808026

Eksempler på opgaver

Test Manager, DT Group A/S 11 mdr.

 

Testmanager på implementering af Finance modulet i Dynamics AX i de nordiske forretningsenheder – Finland, Sverige, Norge og Danmark.

Kvalitets- og testansvarlig både på program- og projektniveau. Det indebærer udarbejdelse af Teststrategi, Testplaner, styring af testeksekvering og rapportering.

Den første udrulning i Finlandindeholdt også ansvar som Defect Manager.

Syd Energi SE 7 mdr.

 

Udarbejdelse af Teststrategi og Testplan for planlægning og afvikling af SE End to End processer.

Etablering af rammeværktøj i form af procedurer og skabeloner, tilpasset organisationens ambitionsniveau for end-to-end test.

Planlægning, forberedelse, specificering og afvikling af end-to-end test af de fremtidige arbejdsprocesser som følge af Energistyrelsens nye regler for el-markedet pr. 1.4.2016.

Defect Manager under testafvikling - registrering, opfølgning og rapportering.

 

Healthcare IT, Region midtjylland 8 mdr.

 

Strategisk Test Management-support til konkrete IT-projekter, som har ønsket støtte til planlægning og strukturering af deres testopgave på projektet, herunder også estimering af ressourcer til testaktiviteter.

Udarbejdelse af dokumentationsmateriale, som f.eks. Teststrategi, Testplan og skabeloner til understøttelse af testafvikling.

Af andre opgaver så som support til metodeudvikling samt sparring og uddannelse i kvalitetssikring af IT-projektprocessen

IT Quality Management, Life Science, Amgros I/S 4 mdr.

Auditering af softwareleverandørs evne til at levere software som efterlever reglerne i EU, Vol 4 og anvender GAMP5 guidelines.

 

IT QA Specialist, Danske Sygehusapoteker 10 mdr.

 

Kvalitetsansvarlig repræsentant for alle Sygehusapoteker i Danmark på implementeringen af et nyt ERP system. Der er tale om et SAP-system til understøttelse af nye nationale processer indenfor indkøb, lager, produktion, salg, kvalitet og økonomi.

Opgaven bestod i til kvalitetssikring af projektprocessen og systemet i forhold til gældende GMP/GDP regler og GAMP5, herunder at:

  • Udarbejde kvalitetssystem til understøttelse af kvalificerings- og valideringsaktiviteter.
  • Fastlægge kvalitets- og valideringsstrategi i relation til ASAP-modellen
  • Planlægge, afvikle og rapportere på kvalificerings- og valideringsaktiviteter
  • Rådgive Sygehusapotekernes kvalitetsgruppe i kvalificering og validering af IT-systemer med henblik på kvalitetssikring af projektdokumentationen.
  • Undervise og sparre på bl.a. Kvalitetssystem, GMP og GDP-regler, GAMP, CFR 21, part 11 samt Testdesign, afvikling og rapportering
  • Definere de overordnede testmålsætninger og teststrategien for de systemer, der testes
  • Gennemføre review og kvalitetssikring af dokumentation, herunder også testleverancer i form af review af test cases, støtte med gennemførsel af test, review af testresultater og behandling af afvigelser
  • Fastlæggelse af aktiviteter og krav til idriftsættelse af systemet

Copyright @ All Rights Reserved